Cennik i stawki opłat
Taryfa obowiązuje od 11.04.2018 r. do 30.06.2018 r.

Grupa odbiorców Aj.m.netto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnązł/MW5 972,68
stawka opłaty za ciepłozł/GJ44,54

Grupa odbiorców  Bj.m.netto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnązł/MW7 025,09
stawka opłaty za ciepłozł/GJ45,09

Grupa odbiorców  C1j.m.netto*
cena roczna za zamówioną moc cieplnązł/MW76 235,00
cena ciepłazł/GJ34,87
cena nośnika ciepłazł/m325,51
stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowezł/MW34 795,82
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowezł/GJ9,31

Grupa odbiorców  C2j.m.netto*
cena roczna za zamówioną moc cieplnązł/MW76 235,00
cena ciepłazł/GJ34,87
cena nośnika ciepłazł/m325,51
stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowezł/MW12 672,00
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowezł/GJ5,80

Grupa odbiorców  Dj.m.
netto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnązł/MW8 480,75
stawka opłaty za ciepłozł/GJ50,54


 
Taryfa obowiązuje od 01.07.2018 r.

Grupa odbiorców Aj.m.netto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnązł/MW5 550,50
stawka opłaty za ciepłozł/GJ40,98

Grupa odbiorców  Bj.m.netto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnązł/MW6 879,00
stawka opłaty za ciepłozł/GJ44,04

Grupa odbiorców  C1j.m.netto*
cena roczna za zamówioną moc cieplnązł/MW80 653,97
cena ciepłazł/GJ36,29
cena nośnika ciepłazł/m329,94
stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowezł/MW34 691,35
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowezł/GJ9,36

Grupa odbiorców  C2j.m.netto*
cena roczna za zamówioną moc cieplnązł/MW80 653,97
cena ciepłazł/GJ36,29
cena nośnika ciepłazł/m329,94
stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowezł/MW14 992,12
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowezł/GJ6,16

Grupa odbiorców  Dj.m.
netto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnązł/MW9 426,16
stawka opłaty za ciepłozł/GJ57,20


* Ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.(x)


Grupy odbiorców:
Grupa A – obiekty odbiorców ciepła zasilanych z kotłowni K-1 Kartuzy,
Os. XX - lecia PRL 1
Grupa B – obiekty odbiorców ciepła zasilanych z kotłowni K-2 Dzierżążno
ul. Szpitalna 45
Grupa C – obiekty odbiorców ciepła zasilanych z kotłowni K-3 Kartuzy,
Os. Wybickiego
Grupa D – obiekt odbiorcy ciepła zasilany z kotłowni K-5 Kartuzy,
ul. Mściwoja II/10
 Przyłącz się już dziś i ciesz się komfortem cieplnym!