Przetargi
 • Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż izolacji rurociągów w ciepłowni
  miejskiej K-3 - plik pdf
 • Zapytanie ofertowe - Wykonanie mapy strat ciepła na Miejskiej Sieci
  Ciepłowniczej w Kartuzach - plik pdf
 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - wykonanie dokumentacji projektowej
  na budowę sieci ciepłowniczej do Nowego Osiedla w Kartuzach - plik pdf
 • Zapytanie ofertowe - ekspertyza kominów - plik pdf
 • Zapytanie ofertowe - na opracowanie kompleksowego wniosku o dofinansowanie
  w ramach programu Ciepłownictwo Powiatowe - plik pdf
 • Formularz ofertowy - na opracowanie kompleksowego wniosku o dofinansowanie
  w ramach programu Ciepłownictwo Powiatowe - plik pdf
 • Umowa - na opracowanie kompleksowego wniosku o dofinansowanie
  w ramach programu Ciepłownictwo Powiatowe - plik pdf
 • Oświadczenie - na opracowanie kompleksowego wniosku o dofinansowanie
  w ramach programu Ciepłownictwo Powiatowe - plik pdf
 • Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym postępowanie
  przetargowe na: Modernizacja systemu elektrycznego i automatyki dla
  SPEC-PEC sp. z o.o. w Kartuzach - plik pdf
 • Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym postępowanie
  przetargowe na: Modernizacja systemu elektrycznego i automatyki dla
  SPEC-PEC sp. z o.o. w Kartuzach (załącznik 1) - plik pdf
 • Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym postępowanie
  przetargowe na: Modernizacja systemu elektrycznego i automatyki dla
  SPEC-PEC sp. z o.o. w Kartuzach (załącznik 2) - plik doc
 • Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym postępowanie
  przetargowe na: Modernizacja systemu elektrycznego i automatyki dla
  SPEC-PEC sp. z o.o. w Kartuzach (załącznik 3) - plik pdf
 • Ogłoszenie o wszczęciu postepowania na budowę przyłącza ciepłowniczego
  wraz z węzłem cieplnym do budynku Hospicjum w Kartuzach - plik pdf
 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - wykonanie dokumentacji projektowej
  na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Piłsudskiego w Kartuzach - plik pdf
 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - wykonanie dokumentacji projektowej
  na budowę sieci ciepłowniczej na Osiedlu Wybickiego w Kartuzach - plik pdf
 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - wykonanie systemu monitoringu
  wizyjnego - kotłownia K-3 - plik pdf
 • Zapytanie ofertowe - remont pomieszczeń w ciepłowni K-3 oraz
  pomieszczeń w biurze SPEC-PEC - plik pdf
 • Zapytanie ofertowe - modernizacja instalacji klimatyzacji w biurze
  SPEC-PEC - plik pdf
 • Informacja o zmianie w SIWZ - dialog techniczny poprzedający postepowanie
  przetargowe - Modernizacja systemu elektrycznego i automatyki
  dla SPEC-PEC - plik pdf
 • Informacja o zmianie w SIWZ(najnowszy) - dialog techniczny poprzedający
  postepowanie przetargowe - Modernizacja systemu elektrycznego
  i automatyki dla SPEC-PEC - plik pdf
 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę węgla kaniennego
  do celów energetycznych - plik pdf
 • Zapytanie ofertowe - legalizacja ciepłomierzy - plik pdf
 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przebudowę kotłowni węglowej
  K-5 ZEC SPEC-PEC na kotłownię gazową - plik pdf
 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wymianę sieci ciepłowniczej oraz
  budowę węzłów na Osiedlu Wybickiego w Kartuzach - plik pdf
 • Ogłoszenie o wszczęciu postepowania na budowę przyłącza ciepłowniczego
  wraz z węzłem do budynku przy ul. Majkowskiego w Kartuzach - plik pdf
 • Zapytanie ofertowe - dostawa i wymiana worków do pionowego filtra workowego typu JDR - plik pdf
 • Informacja o zmianie w SIWZ - dotyczy przebudowy kotłowni K-5
  ZEC SPEC-PEC - plik pdf
 • Unieważnienie postępowania - Przebudowa kotłowni K-5 Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC - plik pdf
 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przebudowę kotłowni K-5 Zakładu
  Energetyki Cieplnej SPEC-PEC - plik pdf
 • Zmiana SIWZ - budowa przyłącza ciepłowniczego wraz z węzłem cieplnym do
  budynku przy ul. dr. A. Majkowskiego w Kartuzach - plik pdf
 • Informacja o zmianie w SIWZ -zaproszenie do składania ofert - dostawa
  i wymiana worków - filtr workowy typu JDR - plik pdf
 • Zmiana SIWZ - przebudowa kotłowni K-5 ZEC SPEC-PEC - plik pdf
 •  
  Przyłącz się już dziś i ciesz się komfortem cieplnym!