Aktualności

Zgodnie z art. 116 pkt. 13 i 14 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (DZ. U. 2015 poz. 478) SPEC-PEC KARTUZY przedstawia dane
dotyczące udziału procentowego ciepła dostarczonego w ciągu roku
kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej ...
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:29-01-2016

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
na dostawę węgla kamiennego do celów energetycznych
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:14-12-2015

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
na udzielenie zamówienia na dostawę węgla
do wytwarzania ciepła w źródłach ciepła
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:06-11-2015

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
na dostawę węgla kamiennego do celów energetycznych
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:10-09-2015

Ogłoszenie i regulamin dotyczący konkursu
na stanowisko Dyrektora Spółki
(Ogłoszenie - pełny dokument)
(Regulamin - pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:03-09-2015

KOMUNIKAT

ZEC “SPEC-PEC” Sp. z o.o. w Kartuzach informuje, że w związku z koniecznością
wykonania w trybie pilnym wymiany sieci cieplnej 2x DN 200 na Os. Wybickiego
w Kartuzach , w dniach 22 i 23 lipca 2015 r. wstrzymana zostanie dostawa ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej do budynków mieszkalnych nr 19,20, 21, 22, 23, 24,25,26,27,28,29,30,31 i 32.

Za wynikłe z tego tytułu niedogodności przepraszamy.

OPUBLIKOWANO:21-07-2015

Informacja o wyborze oferty
na modernizację komina stalowego
w kotłowni K-2 w Dzierżążnie
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:13-05-2015

Informacja o wyborze oferty
na dostawę i montaż przenośnika zgrzebłowego żużla
w kotłowni K-3 w Kartuzach
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:13-05-2015

Informacja o wyborze oferty
na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji
kompletnych instalacji odpylania kotłów wodnych węglowych typu
WR 10-011 i WR 5
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:13-05-2015

Ogłoszenie i regulamin dotyczący konkursu
na stanowisko Dyrektora Spółki
(Ogłoszenie - pełny dokument)
(Regulamin - pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:30-04-2015

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ na modernizację komina stalowego
w kotłowni K-2 w Dzierżążnie
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:07-04-2015

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kompletnych instalacji odpylania dla dwóch kotłów wodnych typu WR10-011 i WR5
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:07-04-2015

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na udzielenie zamówienia na finansowanie inwestycji pn. “Modernizacja odpylania”
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:05-03-2015

Ogłoszenie o przetargu dostawę i montaż przenośnika zgrzebłowego żużla w kotłowni K-3 w Kartuzach
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:18-02-2015

Ogłoszenie o przetargu na modernizację komina stalowego w kotłowni
K-2 Dzierżążno
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:18-02-2015

Ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji
kompletnych instalacji odpylania kotłów wodnych węglowych typu
WR 10-011 i WR 5
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:18-02-2015

Zapytanie o cenę na złożenie oferty na świadczenia usługi opracowania wniosku na dofinansowanie zadań z środków Unijnych dla branży ciepłowniczej
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:12-02-2015

Zapytanie o cenę na zakup odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony
indywidualnej (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:06-02-2015

Zapytanie o cenę na złożenie oferty na usługę wykonania pomiarów stężeń
i emisji zanieczyszczeń (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:04-02-2015

Zapytanie o cenę na złożenie oferty na wykonanie usługi czyszczenia i pasywacji kotłów
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:04-02-2015

Zapytanie o cenę na złożenie oferty na odbiór ( skup) odpadów
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:14-01-2015

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy usunięcie awarii kotła .Od chwili obecnej kotłownia dostarczać będzie właściwe parametry grzewcze.

Za cierpliwość dziękujemy.

OPUBLIKOWANO:02-12-2014

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy,iż z powodu usuwania awarii kotła WR 10 w kotłowni K-3, zlokalizowanej przy ul.Franciszka Sędzickiego w Kartuzach,nastąpiły zakłócenia w dotrzymaniu parametrów ciepła.Aktualnie trwają intensywne prace techniczne zmierzające do usunięcia awarii.Jednocześnie informujemy, że poprawa w dostarczaniu umownych parametrów ciepła przewidziana jest już w dniu jutrzejszym tj. 02 grudnia 2014 r.

Za powstałe zakłócenia przepraszamy.

OPUBLIKOWANO:01-12-2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC sp. z o.o. w Kartuzach, ul. Sędzickiego 26D, 83-300 Kartuzy, po zapoznaniu się z treścią ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie kredytu bankowego w wysokości 500.000,00 zł, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień na kredyt bankowy w Zakładzie Energetyki Cieplnej SPEC-PEC, na podstawie § 9 ust. 1 SIWZ informuje, że najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu złożył: BANK MILLENNIUM S.A. ul. Stanisława Żaryna 2A 02-593 Warszawa

OPUBLIKOWANO:28-10-2014

Informujemy, że z uwagi na awarię sieci ciepłowniczej na Os. Wybickiego 19 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej dla potrzeb c.o. i c.w. w dniu 13 października 2014 r. od godz. 8:00 do godz.15:00 dla niżej wymienionych obiektów: Os. Wybickiego 19,20,21,22,23,24,25,26 i 27. Przepraszamy za utrudnienia.

OPUBLIKOWANO:10-10-2014

Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC sp. z o.o. zaprasza do składania ofert wstępnych w postępowaniu o udzielenie kredytu bankowego, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień na kredyt bankowy w Zakładzie Energetyki Cieplnej SPEC-PEC. Termin składania ofert wstępnych upływa 30 września 2014 roku.

OPUBLIKOWANO:10-09-2014

Informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2014 r. ogłoszono zapytanie ofertowe w zakresie podania ceny zakupu energii elektrycznej na 2015 r.

OPUBLIKOWANO:10-09-2014

Zawiadomienie o przerwie w dostawie ciepła w dniu 25.09.2014 r. w godz. 8:00-15:00 (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:24-09-2014

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie składania ofert wstępnych w postępowaniu o udzielenie kredytu bankowego (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:19-09-2014

Informujemy, że w dniu 11 września 2014 r. ogłoszono przetarg na dostawę węgla kamiennego do celów energetycznych (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:11-09-2014

Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC sp. z o.o. zaprasza do składania ofert wstępnych w postępowaniu o udzielenie kredytu bankowego, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień na kredyt bankowy w Zakładzie Energetyki Cieplnej SPEC-PEC. Termin składania ofert wstępnych upływa 30 września 2014 roku. (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:05-09-2014

Informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2014 ogłoszono zapytanie ofertowe w zakresie podania ceny zakupu energii elektrycznej na 2015 r. (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:13-08-2014

Informujemy, że w dniu 5 sierpnia 2014 ogłoszono przetarg na remont pomieszczeń socjalno-sanitarnych w kotłowniach (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:05-08-2014

Informujemy, iż nastąpiła zmiana taryfy dla ciepła - informacje w zakładce Klient. (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:04-08-2014

Informujemy, że w dniu 22 maja 2014 ogłoszono przetarg na dostosowanie układu pomiarowego dla potrzeb wolnego rynku energii elektrycznej (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:22-05-2014

Informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2014 ogłoszono przetarg na zakup i montaż wagi elektronicznej taśmociągowej (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:22-04-2014

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2014 ogłoszono przetarg na remont obmurza przedniego kotła WR-10 (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:15-04-2014

Informujemy, że w dniu 14 kwietnia 2014 ogłoszono przetarg na opracowanie projektu i montaż agregatu prądotwórczego w kotłowni K-3 (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:14-04-2014

Informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2014 ogłoszono przetarg na monitoring i ochronę obiektów (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:11-04-2014

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2014 ogłoszono przetarg na legalizację ciepłomierzy (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:10-04-2014

Informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2014 ogłoszono przetarg na remont dachów (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:07-04-2014

Informujemy, że w dniu 6 marca 2014 ogłoszono przetarg na monitoring i ochronę obiektów (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:07-03-2014

Informujemy, że w dniu 3 marca 2014 ogłoszono przetarg na Remont komina stalowego w kotłowni K-02 w Dzierżążnie (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:03-03-2014

Informacja o awarii sieci ciepłowniczej w dniu 25.02.2014 (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:25-02-2014

Informujemy, że w dniu 7 lutego 2014 ogłoszono przetarg na opracowanie Koncepcji Rozwoju Infrastruktury Ciepłowniczej SPEC-PEC w Kartuzach (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:10-02-2014

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2013 r. ogłoszono przetarg na dostawy węgla wraz z transportem loco plac składowy opału SPEC-PEC (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:17-12-2013

Informujemy, że w dniu 8 października 2013 zatwierdzony został na sezon grzewczy 2013/14 nowy wykres regulacyjny dla sieci ciepłowniczej c.o. zasilanej z kotłowni K-02 przy ul. Szpitalnej 25 w Dzierżążnie, którego parametry obliczeniowe wynoszą 85/60(OC). Zastąpił on dotychczas stosowany wykres o parametrach obliczeniowych 95/70(OC) (patrz wykres regulacyjny).

OPUBLIKOWANO:10-10-2013

Informujemy, że w dniu 2 października 2013 zatwierdzony został na sezon grzewczy 2013/14 nowy wykres regulacyjny dla sieci ciepłowniczej c.o. zasilanej z kotłowni K-01 os. XX-lecia PRL w Kartuzach, którego parametry obliczeniowe wynoszą 85/60(OC). Zastąpił on dotychczas stosowany wykres o parametrach obliczeniowych 95/70(OC) (patrz wykres regulacyjny).

OPUBLIKOWANO:07-10-2013

Informujemy, że w dniu 10 września 2013 zatwierdzony został na sezon grzewczy 2013/14 nowy wykres regulacyjny dla sieci ciepłowniczej zasilanej z kotłowni K-03 os. Wybickiego w Kartuzach, którego parametry obliczeniowe wynoszą 115/63(OC). Zastąpił on dotychczas stosowany wykres o parametrach obliczeniowych 130/70(OC) ( patrz wykres regulacyjny).

OPUBLIKOWANO:21-09-2013

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 czerwca 2013 została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła.

OPUBLIKOWANO:13-09-2013

Eksploatacja kotłowni. Do tych z Państwa, którzy posiadają w swoich zasobach własne kotłownie, kierujemy ofertę świadczenia usług ich eksploatacji i konserwacji (czytaj więcej).

OPUBLIKOWANO:13-09-2013
 Przyłącz się już dziś i ciesz się komfortem cieplnym!