Aktualności

Zmiana SIWZ - przebudowa kotłowni K-5 ZEC SPEC-PEC.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:30-07-2021

Informacja o przerwie w dostawie c.w.u. w dniu 03.08.2021r.
w godz. 8:00-15:00.

(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:27-07-2021

Informacja o zmianie w SIWZ -zaproszenie do składania ofert - dostawa
i wymiana worków - filtr workowy typu JDR.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:22-07-2021

Zmiana SIWZ - budowa przyłącza ciepłowniczego wraz z węzłem cieplnym do budynku przy ul. dr. A. Majkowskiego w Kartuzach.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:21-07-2021

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przebudowę kotłowni K-5 Zakładu
Energetyki Cieplnej SPEC-PEC.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:19-07-2021

Unieważnienie postępowania - Przebudowa kotłowni K-5 Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:19-07-2021

Informacja o zmianie w SIWZ - dotyczy przebudowy kotłowni K-5 ZEC SPEC-PEC.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:09-07-2021

Zapytanie ofertowe - dostawa i wymiana worków do pionowego filtra workowego typu JDR.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:09-07-2021

Ogłoszenie o wszczęciu postepowania na budowę przyłącza ciepłowniczego
wraz z węzłem do budynku przy ul. Majkowskiego w Kartuzach.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:07-07-2021

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wymianę sieci ciepłowniczej oraz
budowę węzłów na Osiedlu Wybickiego w Kartuzach.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:02-07-2021

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przebudowę kotłowni węglowej K-5
ZEC SPEC-PEC na kotłownię gazową.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:28-06-2021

Informujemy, że w dniu 16.06.2021 r. biuro Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o. o. w Kartuzach będzie nieczynne.
W pilnych sprawach prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta
pod numerem telefonu 785 006 549.

Za utrudnienia przepraszamy.

OPUBLIKOWANO:15-06-2021

Zapytanie ofertowe - legalizacja ciepłomierzy.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:10-06-2021

Informacja

Na podstawie art. 5 ust. 6c. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i 868) oraz § 32 ust. 2 rozporządzenia taryfowego (Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U.2020. poz.718), Zakład Energetyki Cieplnej „SPEC-PEC” Sp. z o.o. sprzedający ciepło zapewnia odbiorcy końcowemu dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych mu faktur, w tym o ilości ciepła zużytego przez odbiorcę w poprzednim roku, przeciętnym zużyciu ciepła dla danej grupy taryfowej, a także o środkach poprawy efektywności energetycznej.W celu realizacji dostępu do danych należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie pod nr 58 681 39 14 lub pocztą elektroniczną na adres bok@spec-pec.pl.

OPUBLIKOWANO:02-06-2021

Informujemy, że Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o.o. uzyskał
certyfikat potwierdzający zakup energii elektrycznej pochodzącej w 100%
z odnawialnych źródeł energii.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:31-05-2021

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę węgla
kamiennego do celów energetycznych.
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:28-05-2021

Informujemy, że w dniu 04.06.2021 r. biuro Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o. o. w Kartuzach będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

OPUBLIKOWANO:27-05-2021

Oferta pracy na stanowisko elektromonter. (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:18-05-2021

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WFOŚ I GW W GDAŃSKU W 2021R.
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:18-05-2021

Informacja o zmianie w SIWZ - dialog techniczny poprzedający postepowanie
przetargowe - Modernizacja instalacji klimatyzacji w biurze SPEC-PEC.
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:28-04-2021

Informacja o zmianie w SIWZ - dialog techniczny poprzedający postepowanie
przetargowe - Modernizacja systemu elektrycznego i automatyki dla SPEC-PEC.
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:27-04-2021

Zapytanie ofertowe - modernizacja instalacji klimatyzacji w biurze SPEC-PEC.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:23-04-2021

Zapytanie ofertowe - remont pomieszczeń w ciepłowni K-3 oraz pomieszczeń
w biurze SPEC-PEC.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:23-04-2021

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - wykonanie systemu monitoringu
wizyjnego - kotłownia K-3.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:19-04-2021

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - wykonanie dokumentacji projektowej
na budowę sieci ciepłowniczej w na Osiedlu Wybickiego w Kartuzach.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:02-04-2021

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - wykonanie dokumentacji projektowej
na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Piłsudskiego w Kartuzach.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:02-04-2021

Deklaracja dostępności i raport
(Raport)
(Deklaracja dostępności)

OPUBLIKOWANO:30-03-2021

Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Spółka z o.o. w Kartuzach informuje:

w dniu 31 marca 2021 r. w godz. 07:00-18:00

w związku z awarią sieci ciepłowniczej nastąpi przerwa w dostawie c.o. i c.w.u.

Za wynikłe z tego powodu wszelkie niedogodności przepraszamy.

OPUBLIKOWANO:29-03-2021

Ogłoszenie o wszczęciu postepowania na budowę przyłącza ciepłowniczego
wraz z węzłem cieplnym do budynku Hospicjum w Kartuzach.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:26-03-2021

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym postępowanie
przetargowe na: Modernizacja systemu elektrycznego i automatyki dla
SPEC-PEC sp. z o.o. w Kartuzach
(Zaproszenie do udziału w dialogu)
(Załącznik 1)
(Załącznik 2)
(Załącznik 3)

OPUBLIKOWANO:26-03-2021

Zapytanie ofertowe na opracowanie kompleksowego wniosku o dofinansowanie
w ramach programu Ciepłownictwo Powiatowe
(Ogłoszenie - pełny dokument)
(Formularz ofertowy)
(Umowa)
(Oświadczenie)

OPUBLIKOWANO:22-03-2021

Zapytanie ofertowe - ekspertyza kominów.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:12-03-2021

Ogłoszenie

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (dz.U.2021 poz. 158, „ Rozporządzenie Taryfowe” dyspozycja przedmiotowego przepisu będzie realizowana przez wysyłanie Państwu informacji w zakresie rachunków i rozliczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na każdorazową prośbę.

Zachęcamy do kontaktu i wszelkie prośby prosimy kierować na adres
e-mail: bok@spec-pec.pl.

OPUBLIKOWANO:10-02-2021

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - wykonanie dokumentacji projektowej
na budowę sieci ciepłowniczej do Nowego Osiedla w Kartuzach.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:05-02-2021

Zapytanie ofertowe - Wykonanie mapy strat ciepła na Miejskiej Sieci
Ciepłowniczej w Kartuzach.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:04-02-2021

Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż izolacji rurociągów w ciepłowni
miejskiej K-3.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:15-01-2021

Ogłoszenie na składanie ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego branży sanitarnej.

OPUBLIKOWANO:14-01-2021

Informujemy, że w dniu 24.12.2020 r. biuro Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o. o. w Kartuzach będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

OPUBLIKOWANO:23-12-2020

Informacja o zmianie w SIWZ - postępowanie na budowę sieci i przyłączy
ciepłowniczych wraz z węzłami do bud. Majkowskiego Ceynowy.

OPUBLIKOWANO:18-12-2020

Zapytanie ofertowe - wykonanie prac dotyczących wykonania
"Mapy strat ciepła na Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w Kartuzach".

OPUBLIKOWANO:15-12-2020

Ogłoszenie o wszczęciu postepowania na budowę sieci i przyłączy
ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi do budynków mieszkalno-usługowych
przy ul. Majkowskiego/Ceynowy w Kartuzach.

OPUBLIKOWANO:07-12-2020

Zapytanie ofertowe w zakresie podania ceny na 120 szt. masek filtrujących.

OPUBLIKOWANO:03-12-2020

Oferta pracy na stanowisko elektromonter.

OPUBLIKOWANO:30-11-2020

Oferta pracy na stanowisko operator kotła.

OPUBLIKOWANO:30-11-2020

Zapytanie ofertowe - wykonanie audytu energetycznego obiektów budowlanych
oraz instalacji wewnętrznych.

OPUBLIKOWANO:30-11-2020

Zapytanie ofertowe - wykonanie pomiarów stężenia emitowanych zanieczyszczeń
w suchych gazach odlotowych w lokalnej kotłowni.

OPUBLIKOWANO:30-11-2020

Ogłoszenie - udzielenie zamówienia na dostawę węgla kamiennego do
celów energetycznych.

OPUBLIKOWANO:27-11-2020

Zapytanie ofertowe - na odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony
indywidualnej.

OPUBLIKOWANO:25-11-2020

Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę sieci i przyłączy
ciepłowniczych wraz z węzłami do bud. przy ul. Majkowskiego Ceynowy
w Kartuzach.

OPUBLIKOWANO:17-11-2020

Zapytanie ofertowe - inwentaryzacja instalacji oświetlenia wraz z pomiarami
natężenia oświetlenia w obiektach SPEC-PEC.

OPUBLIKOWANO:05-11-2020

Zapytanie ofertowe - przebudowa instalacji zbiorników na wodę sieciową
w kotłowni K-3.

OPUBLIKOWANO:05-11-2020

Zapytanie ofertowe - modernizacja rozdzielnicy zasilania pomp i układu
sterowania - kotłownia K-3.

OPUBLIKOWANO:04-11-2020

Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż izolacji rurociągów w kotłowni K-3.

OPUBLIKOWANO:03-11-2020

Załącznik 1 - dane pompy PZZ.

OPUBLIKOWANO:03-11-2020

Zapytanie o cenę -pompa PZZ.

OPUBLIKOWANO:03-11-2020

Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu bhp wraz z przeszkoleniem.

OPUBLIKOWANO:28-10-2020

Ogłoszenie po zmianie o wszczęciu postepowania - budowa sieci
i przyłączy ciepłowniczych - budynki ul. Majkowskiego/Ceynowy
w Kartuzach.

OPUBLIKOWANO:26-10-2020

Ogłoszenie o wszczęciu postepowania - budowa sieci i przyłączy
ciepłowniczych - budynki ul. Majkowskiego/Ceynowy w Kartuzach.

OPUBLIKOWANO:15-10-2020

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na remont kominów
kotłowni K-2 i K-3 należących do ZEC SPEC-PEC Kartuzy.

OPUBLIKOWANO:14-10-2020

Zapytanie ofertowe - czyszczenie i pasywacja kotłów.

OPUBLIKOWANO:09-10-2020

Zapytanie ofertowe - ocena zagrożenia wybuchem w kotłowni.

OPUBLIKOWANO:08-10-2020

Informujemy, że w dniu 08.10.2020 r. biuro Zakładu Energetyki Cieplnej
SPEC-PEC Sp. z o. o. w Kartuzach będzie czynne od godziny 9:00.

OPUBLIKOWANO:30-09-2020

Zapytanie ofertowe - usługa uszczelnienia przewodu kominowego dymowego.

OPUBLIKOWANO:08-09-2020

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę węgla do celów
energetycznych.

OPUBLIKOWANO:04-09-2020

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dotyczącą eksploatacji kotłów WR-10 .

OPUBLIKOWANO:31-08-2020

Informujemy, że w dniu 14.08.2020 r. biuro Zakładu Energetyki Cieplnej
SPEC-PEC Sp. z o. o. w Kartuzach będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

OPUBLIKOWANO:06-08-2020

Informujemy, że w dniu 11.08.2020 r. biuro Zakładu Energetyki Cieplnej
SPEC-PEC Sp. z o. o. w Kartuzach będzie czynne od godziny 9:00.
W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta
pod nr 785 006 549.

Za utrudnienia przepraszamy.

OPUBLIKOWANO:06-08-2020

Zawiadomienie o przerwie w dostawie ciepłej wody użytkowej
w dniu 06.08.2020r. w godz. 8.00 - 15.00 (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:03-08-2020

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wykonanie systemu alarmowego
oraz monitoringu wizyjnego w bud. biurowym ZEC SPEC-PEC.

OPUBLIKOWANO:17-07-2020

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wykonanie dokumentacji
projektowej na budowę przyłącza ciepłowniczego do Hospicjum
w Kartuzach.

OPUBLIKOWANO:29-06-2020

Ogłoszenie - unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia
na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza
ciepłowniczego do Hospicjum w Kartuzach.

OPUBLIKOWANO:22-06-2020

Ogłoszenie - unieważnienie postępowania na udzielenie
zamówienia - wykonanie systemu alarmowego oraz monitoringu
wizyjnego w budynku biurowym ZEC SPEC-PEC.

OPUBLIKOWANO:15-06-2020

Informacja - zmiana w SIWZ na wykonanie systemu alarmowego
oraz monitoringu wizyjnego w budynku biurowym ZEC SPEC-PEC.

OPUBLIKOWANO:05-06-2020

Ogłoszenie o wszczęciu postepowania na wykonanie dokumentacji
projektowej na budowę przyłącza ciepłowniczego do Hospicjum
w Kartuzach.

OPUBLIKOWANO:05-06-2020

Ważny komunikat w związku z epidemią koronawirusa (pełny dokument).

Od 1 czerwca kasa ZEC SPEC-PEC z siedzibą w Kartuzach
będzie otwarta dla interesantów.

OPUBLIKOWANO:29-05-2020

Ogłoszenie o wszczęciu postepowania na wykonanie dokumentacji
projektowej na budowę przyłącza ciepłowniczego do Hospicjum
w Kartuzach.

OPUBLIKOWANO:25-05-2020

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wykonanie systemu alarmowego
oraz monitoringu wizyjnego w bud. biurowym ZEC SPEC-PEC.

OPUBLIKOWANO:25-05-2020

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wykonanie dokumentacji
projektowej na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Ceynowy
w Kartuzach.

OPUBLIKOWANO:05-05-2020

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wykonanie dokumentacji
projektowej na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Ceynowy
w Kartuzach.

OPUBLIKOWANO:10-04-2020

Ważny komunikat w związku z epidemią koronawirusa (pełny dokument).

Od 23 marca biura i kasa ZEC SPEC-PEC z siedzibą w Kartuzach
będą nieczynne do odwołania dla interesantów.
Kontakt tylko elektroniczny i telefoniczny.

OPUBLIKOWANO:20-03-2020

Oferta pracy na stanowisko elektromonter.

OPUBLIKOWANO:29-01-2020

Informacja za 2019r. o wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii
pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla
systemów technicznych (wi).
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:10-01-2020

Informacja za 2019r. o strukturze paliw oraz wpływu wytwarzania ciepła
sprzedanego na środowisko w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki,
tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów.
(pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:10-01-2020

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Kartuzach w 2019r.
(Opis przedsięwzięcia)
(Tablica pamiątkowa dofinansowanie WFOSiGW 2019).

OPUBLIKOWANO:28-11-2019

Informujemy, iż nastąpiła zmiana taryfy dla ciepła - informacje w zakładce Klient. (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:09-10-2019

Ogłoszenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci ciepłowniczej
do Os. XX-lecia II RP w Kartuzach
(pełny dokument)
(link do zakładki Przetargi).

OPUBLIKOWANO:22-03-2019

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
na rozbudowę sieci ciepłowniczej do Os. XX-lecia II RP w Kartuzach
(pełny dokument)
(link do zakładki Przetargi).

OPUBLIKOWANO:02-12-2018

Oferta pracy na stanowisko operator kotła (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:26-10-2018

Zawiadomienie o przerwie w dostawie ciepła i ciepłej wody w dniu 11.09.2018 r. w godz. 9:00-15:00 w związku z remontem układu technologiczngo
w kotłowni przy ul. Sędzickiego 38 (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:06-09-2018

Informujemy, iż nastąpiła zmiana taryfy dla ciepła - informacje w zakładce Klient. (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:03-07-2018

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:04-06-2018

Informujemy, iż nastąpiła zmiana taryfy dla ciepła - informacje w zakładce Klient. (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:03-04-2018

Modernizacja systemu wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji
ciepła w Kartuzach w 2017 r. - podsumowanie (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:12-12-2017

Zawiadomienie o przerwie w dostawie ciepłej wody użytkowej w dniu
10.08.2017r. w godz. 8:00-17:00 (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:04-08-2017

Ogłoszenie o możliwości zakupu kotłów wodnych wraz z zasobnikami,
podajnikami i sterownikami. (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:28-04-2017

Informujemy, iż nastąpiła zmiana taryfy dla ciepła - informacje w zakładce Klient. (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:21-04-2017

Modernizacja systemu wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji ciepła
w Kartuzach w 2016r.
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:03-01-2017

Zapytanie ofertowe o cenę na zakup energii elektrycznej w 2017r.
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:03-11-2016

Zawiadomienie o przerwie w dostawie ciepła w dniu 25.10.2016 r. w godz. 8:00-18:00 (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:24-10-2016

Zawiadomienie o przerwie w dostawie ciepłej wody użytkowej w dniu 26.07.2016 r. w godz. 7:00-19:00 (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:21-07-2016

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
na dostawę węgla kamiennego do celów energetycznych
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:04-07-2016

Ogłoszenie o sprzedaży rur preizolowanych PEX
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:20-05-2016

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na projekt,modernizację i budowę
węzłów cieplnych w Kartuzach
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:12-05-2016

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na projekt i budowę osiedlowej
sieci ciepłowniczej w rejonie Urzędu Miejskiego w Kartuzach
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:28-04-2016

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na zaprojektowanie i wykonanie
modernizacji kotła wodnego wysokotemperaturowego WR-10-011
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:21-03-2016

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
na dostawę węgla kamiennego do celów energetycznych
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:14-12-2015

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
na udzielenie zamówienia na dostawę węgla
do wytwarzania ciepła w źródłach ciepła
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:06-11-2015

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
na dostawę węgla kamiennego do celów energetycznych
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:10-09-2015

Ogłoszenie i regulamin dotyczący konkursu
na stanowisko Dyrektora Spółki
(Ogłoszenie - pełny dokument)
(Regulamin - pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:03-09-2015

KOMUNIKAT

ZEC “SPEC-PEC” Sp. z o.o. w Kartuzach informuje, że w związku z koniecznością
wykonania w trybie pilnym wymiany sieci cieplnej 2x DN 200 na Os. Wybickiego
w Kartuzach , w dniach 22 i 23 lipca 2015 r. wstrzymana zostanie dostawa ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej do budynków mieszkalnych nr 19,20, 21, 22, 23, 24,25,26,27,28,29,30,31 i 32.

Za wynikłe z tego tytułu niedogodności przepraszamy.

OPUBLIKOWANO:21-07-2015

Informacja o wyborze oferty
na modernizację komina stalowego
w kotłowni K-2 w Dzierżążnie
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:13-05-2015

Informacja o wyborze oferty
na dostawę i montaż przenośnika zgrzebłowego żużla
w kotłowni K-3 w Kartuzach
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:13-05-2015

Informacja o wyborze oferty
na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji
kompletnych instalacji odpylania kotłów wodnych węglowych typu
WR 10-011 i WR 5
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:13-05-2015

Ogłoszenie i regulamin dotyczący konkursu
na stanowisko Dyrektora Spółki
(Ogłoszenie - pełny dokument)
(Regulamin - pełny dokument)

OPUBLIKOWANO:30-04-2015

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ na modernizację komina stalowego
w kotłowni K-2 w Dzierżążnie
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:07-04-2015

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kompletnych instalacji odpylania dla dwóch kotłów wodnych typu WR10-011 i WR5
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:07-04-2015

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na udzielenie zamówienia na finansowanie inwestycji pn. “Modernizacja odpylania”
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:05-03-2015

Ogłoszenie o przetargu dostawę i montaż przenośnika zgrzebłowego żużla w kotłowni K-3 w Kartuzach
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:18-02-2015

Ogłoszenie o przetargu na modernizację komina stalowego w kotłowni
K-2 Dzierżążno
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:18-02-2015

Ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji
kompletnych instalacji odpylania kotłów wodnych węglowych typu
WR 10-011 i WR 5
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:18-02-2015

Zapytanie o cenę na złożenie oferty na świadczenia usługi opracowania wniosku na dofinansowanie zadań z środków Unijnych dla branży ciepłowniczej
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:12-02-2015

Zapytanie o cenę na zakup odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony
indywidualnej (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:06-02-2015

Zapytanie o cenę na złożenie oferty na usługę wykonania pomiarów stężeń
i emisji zanieczyszczeń (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:04-02-2015

Zapytanie o cenę na złożenie oferty na wykonanie usługi czyszczenia i pasywacji kotłów
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:04-02-2015

Zapytanie o cenę na złożenie oferty na odbiór ( skup) odpadów
(pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:14-01-2015

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy usunięcie awarii kotła .Od chwili obecnej kotłownia dostarczać będzie właściwe parametry grzewcze.

Za cierpliwość dziękujemy.

OPUBLIKOWANO:02-12-2014

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy,iż z powodu usuwania awarii kotła WR 10 w kotłowni K-3, zlokalizowanej przy ul.Franciszka Sędzickiego w Kartuzach,nastąpiły zakłócenia w dotrzymaniu parametrów ciepła.Aktualnie trwają intensywne prace techniczne zmierzające do usunięcia awarii.Jednocześnie informujemy, że poprawa w dostarczaniu umownych parametrów ciepła przewidziana jest już w dniu jutrzejszym tj. 02 grudnia 2014 r.

Za powstałe zakłócenia przepraszamy.

OPUBLIKOWANO:01-12-2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC sp. z o.o. w Kartuzach, ul. Sędzickiego 26D, 83-300 Kartuzy, po zapoznaniu się z treścią ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie kredytu bankowego w wysokości 500.000,00 zł, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień na kredyt bankowy w Zakładzie Energetyki Cieplnej SPEC-PEC, na podstawie § 9 ust. 1 SIWZ informuje, że najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu złożył: BANK MILLENNIUM S.A. ul. Stanisława Żaryna 2A 02-593 Warszawa

OPUBLIKOWANO:28-10-2014

Informujemy, że z uwagi na awarię sieci ciepłowniczej na Os. Wybickiego 19 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej dla potrzeb c.o. i c.w. w dniu 13 października 2014 r. od godz. 8:00 do godz.15:00 dla niżej wymienionych obiektów: Os. Wybickiego 19,20,21,22,23,24,25,26 i 27. Przepraszamy za utrudnienia.

OPUBLIKOWANO:10-10-2014

Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC sp. z o.o. zaprasza do składania ofert wstępnych w postępowaniu o udzielenie kredytu bankowego, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień na kredyt bankowy w Zakładzie Energetyki Cieplnej SPEC-PEC. Termin składania ofert wstępnych upływa 30 września 2014 roku.

OPUBLIKOWANO:10-09-2014

Informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2014 r. ogłoszono zapytanie ofertowe w zakresie podania ceny zakupu energii elektrycznej na 2015 r.

OPUBLIKOWANO:10-09-2014

Zawiadomienie o przerwie w dostawie ciepła w dniu 25.09.2014 r. w godz. 8:00-15:00 (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:24-09-2014

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie składania ofert wstępnych w postępowaniu o udzielenie kredytu bankowego (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:19-09-2014

Informujemy, że w dniu 11 września 2014 r. ogłoszono przetarg na dostawę węgla kamiennego do celów energetycznych (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:11-09-2014

Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC sp. z o.o. zaprasza do składania ofert wstępnych w postępowaniu o udzielenie kredytu bankowego, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień na kredyt bankowy w Zakładzie Energetyki Cieplnej SPEC-PEC. Termin składania ofert wstępnych upływa 30 września 2014 roku. (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:05-09-2014

Informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2014 ogłoszono zapytanie ofertowe w zakresie podania ceny zakupu energii elektrycznej na 2015 r. (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:13-08-2014

Informujemy, że w dniu 5 sierpnia 2014 ogłoszono przetarg na remont pomieszczeń socjalno-sanitarnych w kotłowniach (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:05-08-2014

Informujemy, iż nastąpiła zmiana taryfy dla ciepła - informacje w zakładce Klient. (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:04-08-2014

Informujemy, że w dniu 22 maja 2014 ogłoszono przetarg na dostosowanie układu pomiarowego dla potrzeb wolnego rynku energii elektrycznej (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:22-05-2014

Informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2014 ogłoszono przetarg na zakup i montaż wagi elektronicznej taśmociągowej (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:22-04-2014

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2014 ogłoszono przetarg na remont obmurza przedniego kotła WR-10 (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:15-04-2014

Informujemy, że w dniu 14 kwietnia 2014 ogłoszono przetarg na opracowanie projektu i montaż agregatu prądotwórczego w kotłowni K-3 (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:14-04-2014

Informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2014 ogłoszono przetarg na monitoring i ochronę obiektów (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:11-04-2014

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2014 ogłoszono przetarg na legalizację ciepłomierzy (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:10-04-2014

Informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2014 ogłoszono przetarg na remont dachów (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:07-04-2014

Informujemy, że w dniu 6 marca 2014 ogłoszono przetarg na monitoring i ochronę obiektów (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:07-03-2014

Informujemy, że w dniu 3 marca 2014 ogłoszono przetarg na Remont komina stalowego w kotłowni K-02 w Dzierżążnie (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:03-03-2014

Informacja o awarii sieci ciepłowniczej w dniu 25.02.2014 (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:25-02-2014

Informujemy, że w dniu 7 lutego 2014 ogłoszono przetarg na opracowanie Koncepcji Rozwoju Infrastruktury Ciepłowniczej SPEC-PEC w Kartuzach (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:10-02-2014

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2013 r. ogłoszono przetarg na dostawy węgla wraz z transportem loco plac składowy opału SPEC-PEC (pełny dokument).

OPUBLIKOWANO:17-12-2013

Informujemy, że w dniu 8 października 2013 zatwierdzony został na sezon grzewczy 2013/14 nowy wykres regulacyjny dla sieci ciepłowniczej c.o. zasilanej z kotłowni K-02 przy ul. Szpitalnej 25 w Dzierżążnie, którego parametry obliczeniowe wynoszą 85/60(OC). Zastąpił on dotychczas stosowany wykres o parametrach obliczeniowych 95/70(OC) (patrz wykres regulacyjny).

OPUBLIKOWANO:10-10-2013

Informujemy, że w dniu 2 października 2013 zatwierdzony został na sezon grzewczy 2013/14 nowy wykres regulacyjny dla sieci ciepłowniczej c.o. zasilanej z kotłowni K-01 os. XX-lecia PRL w Kartuzach, którego parametry obliczeniowe wynoszą 85/60(OC). Zastąpił on dotychczas stosowany wykres o parametrach obliczeniowych 95/70(OC) (patrz wykres regulacyjny).

OPUBLIKOWANO:07-10-2013

Informujemy, że w dniu 10 września 2013 zatwierdzony został na sezon grzewczy 2013/14 nowy wykres regulacyjny dla sieci ciepłowniczej zasilanej z kotłowni K-03 os. Wybickiego w Kartuzach, którego parametry obliczeniowe wynoszą 115/63(OC). Zastąpił on dotychczas stosowany wykres o parametrach obliczeniowych 130/70(OC) ( patrz wykres regulacyjny).

OPUBLIKOWANO:21-09-2013

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 czerwca 2013 została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła.

OPUBLIKOWANO:13-09-2013

Eksploatacja kotłowni. Do tych z Państwa, którzy posiadają w swoich zasobach własne kotłownie, kierujemy ofertę świadczenia usług ich eksploatacji i konserwacji (czytaj więcej).

OPUBLIKOWANO:13-09-2013
 
Przyłącz się już dziś i ciesz się komfortem cieplnym!