Historia spółki

Początek działalności spółki to powstanie w lutym 1976 r. Rejonu Eksploatacji Kotłowni w Kartuzach w ramach Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdańsku.

Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC sp. z o.o. w Kartuzach powstał na bazie mienia przekazanego nieodpłatnie Gminie Kartuzy Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXXVI/222/91 z grudnia 1991 r. o komunalizacji mienia Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdańsku.

Rada Gminy Kartuzy Uchwałą nr XXXI/22/92 z 28 lutego 1992 r. utworzyła spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a 8 maja 1992 r. podpisany został akt notarialny zawiązania jednoosobowej spółki z o.o.

SPEC-PEC sp. z o.o. zajmuje się koncesjonowanym wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła. Głównym obszarem działalności spółki jest miasto Kartuzy (os. Wybickiego, os. Derdowskiego, os. Sikorskiego, os. XX-lecia PRL, zabudowa jednorodzinna w ulicach przyległych do w/w osiedli oraz ul. Parkowa). Poza obszarem miasta, spółka dostarcza ciepło w Dzierżążnie (osiedle mieszkaniowe) i Brodnicy Górnej (obiekty szkoły oraz budynek mieszkalny).

Obecnie spółka eksploatuje 6 kotłowni o łącznej mocy cieplnej zainstalowanej 20,805 MW. Ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u. dostarczane jest do ok. 7 tys. mieszkańców; łączna ogrzewana powierzchnia wynosi 157.827 m2.

Udział Przedsiębiorstwa w globalnym rynku energii cieplnej w mieście Kartuzy wynosi 12,07%, a w rynku ciepła dla budynków wielorodzinnych 65,30%.

SPEC-PEC sp. z o.o. dostosowuje się do coraz nowszych wymagań technologicznych, a przede wszystkim do zapewnienia odbiorcom dostaw ciepła w sposób nieprzerwany, bezawaryjny, bezpieczny i ekologiczny.

 Przyłącz się już dziś i ciesz się komfortem cieplnym!