Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta SPEC-PEC zapewnia kompleksową obsługę klientów w zakresie przyjmowania zgłoszeń, korespondencji, rozliczeń i udzielania odpowiedzi na pytania.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek – piątek 07:00 - 15:00

Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC sp. z o.o.
ul. Franciszka Sędzickiego 26D
83-300 Kartuzy

Dyspozytor
tel.: 58 681 29 43
kom: 785 006 543

Sekretariat
tel.: (58) 681 39 14
fax.: (58) 681 39 14 w.209
e-mail: bok@spec-pec.pl

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065917.

  • Numer identyfikacyjny REGON: 190045720
  • Numer identyfikacyjny NIP 5890009137
  • Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.841.200,00 zł
  • Nr BDO : 000262607

Na podstawie art. 5 ust. 6c. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i 868) oraz § 32 ust. 2 rozporządzenia taryfowego (Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U.2020. poz.718), Zakład Energetyki Cieplnej „SPEC-PEC” Sp. z o.o. sprzedający ciepło zapewnia odbiorcy końcowemu dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych mu faktur, w tym o ilości ciepła zużytego przez odbiorcę w poprzednim roku, przeciętnym zużyciu ciepła dla danej grupy taryfowej, a także o środkach poprawy efektywności energetycznej.W celu realizacji dostępu do danych należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie pod nr 58 681 39 14 lub pocztą elektroniczną na adres bok@spec-pec.pl.

 
Przyłącz się już dziś i ciesz się komfortem cieplnym!