Władze spółki
1. Zgromadzenie Wspólników
Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki
- jako jedyny stuprocentowy udziałowiec - pełni Burmistrz Gminy Kartuzy.

2. Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza jest organem Spółki powoływanym przez Zgromadzenie Wspólników. Składa się z trzech osób: dwóch przedstawicieli reprezentujących Gminę Kartuzy oraz przedstawiciela załogi.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki:
  • Jarosław Miesikowski - przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Tadeusz Treder - członek Rady Nadzorczej
  • Anna Kawczyńska - członek Rady Nadzorczej

3. Zarząd
Zarząd Spółki jest organem wykonawczym.

Członkiem Zarządu/Dyrektorem Spółki jest Kazimierz Borzyszkowski.

4. Struktura kapitałów
100% udziałów posiada Gmina Kartuzy.

 Przyłącz się już dziś i ciesz się komfortem cieplnym!